woensdag 25 januari 2017

ZILL: samen met het 3de leerjaar werken rond veel aspecten van po√ęzie!

Dinsdagnamiddag kwamen onze twee klasgroepen samen om klas doorbrekend te werken met bestaande gedichten maar ook om zelf creatief aan het werk te gaan.
We maakten kennis met enkele leuke gedichten over 'stout zijn' maar ook met veel verschillende soorten: een elfje, een haiku, een wintergedicht, een naamgedicht, collagepo√ęzie, een rapgedicht, gedichten uitbeelden, gedichten aanvullen, stiftgedichten enz....
De leerlingen werkten in groepjes van twee of drie (klasdoorbrekend).
Op het einde van de les mochten de leerlingen hun resultaten voorstellen aan de andere kinderen.
Het rapgedicht had de meeste bijval. Het was leuk om samen creatief bezig te zijn!


donderdag 12 januari 2017

Zill: zin in leren, zin in leven!

Deze morgen werkten we klasdoorbrekend met twee klasgroepen samen. Het was een leuke ervaring. Eerst maakten we een opdracht rond spelling in groepjes van vier en daarna deden we een soort contractwerk waarbij de leerlingen zelf kozen hoe ze aan het werk gingen (individueel, per twee, uitleg juf, uitleg medeleerling,..). Er waren ook gerichte instructiemomenten en als afsluiting van de les trakteerden de juffen op een bekertje lekkere chocolademelk (naar aanleiding van onze les rond (verhoudingen) was dat een prima praktijkvoorbeeld ;) )
Sova: iemand een complimentje geven + jarigen januari

Dinsdag konden de kinderen weer meegenieten van een mooi toneeltje rond sociale vaardigheden. Via deze weg leerden ze hoe je elkaar een complimentje kan geven. Alle kinderen kregen de opdracht om na de proeven iets te knutselen of te maken voor iemand anders van onze school. 
Na het toneel werden de jarigen van januari gevierd.